Författararkiv: Kemistklubben

Möteskallelse – ASG Årsmöte 2019

Axels och Stinas Gamyler sammankallas härmed till årsmötet fredagen den 1 februari 2019 i Auditorium Ringbom, Axelia 2, Åbo Akademi, Biskopsgatan 8, Åbo. Årsmötet hålls i samband med ASINDA. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt styrelsens förslag till föredragningslistan nedan.

Carl-Mikael Tåg, ordförande

 

Föredragningslista för ASG årsmöte 2019

Plats: Auditorium Ringbom, Axelia 2, Åbo Akademi, Biskopsgatan 8, Åbo
Tid: Fredagen den 1 februari 2019 kl.

§1 Mötets öppnande

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

§3 Fastställande av föredragningslistan

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två protokolljusterare för mötet

§7 Godkännande av protokollet från årsmötet 2018

§8 Verksamhetsberättelsen 2018

§9 ASG:s ekonomiska redovisning 2018 samt budget 2019

§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§11 Val av styrelsemedlemmar 2019

§12 Genomgång av verksamhetsplanen 2019

§13 Stadgarna

§14 Övriga ärenden

§15 Mötets avslutande

AIR-seminarium 6.11.2018

Vägval i karriären

”Annat var det förr, hur är det nu?”

Hjärtligt välkomna på paneldebatt med temat  Vägval i karriären.

Tidpunkt: TIsdag 6 november 2018 kl. 14:30
Plats: Åbo Akademi, Axelia 2, aud. Salin, Biskopsgatan 8, Åbo

Anmälningar för utexaminerade till kk@abo.fi  eller via facebook evenemanget. Anmälningslistor för studeranden sätts upp på ”BoKKen” i Axelia. Sista anmälningsdagen är 30.10.2018. Seminariet är gratis.

Alumndag och multiårskurssitz 26.10!

Hej!

Du har väl inte glömt att anmäla dig till årets Alumndag och Multiårskurssitz?

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) vid Åbo Akademi bjuder in alla alumner från fakulteten (KT, TKF, KTF, MNF och IT-alumner) till en alumnidag
och gemensam kvällsfest (multiårskurssitz) 26.10.2018. Detta för att fira vårt 100-åriga Åbo Akademi!

Dagsprogrammen kommer att vara skilda men kvällsfesten blir gemensam för hela nuvarande fakultetens alumner. Dagsprogrammen är avsedda både för alumner och  studerande, medan multiårskurssitzen riktas för alumner.

Anmälan öppnas för studerande 30.9 så anmäl dig nu !

HUR ANMÄLER JAG MEJ?

Då du går till länken, kommer du till en hemsida där det
uppe i högra hörnet finns ”Anmäl dej här”
Då du klickat på ”Anmäl dej här” kommer den föra dej till ett formulär  som du skall
fylla i.

Sedan när man fyllt i formuläret får du en bekräftelse till din mejl, med vidare
information hur betalningen utförs.

SAMMANFATTNING

NÄR? 26.10.2018
VAR? DAGEN: Börjar med lunch kl 12.00 i Café Arken. KVÄLLEN:  FBK-huset
(Eskilsgatan 5, 20100 Åbo) kl 18.00
HUR? På hemsidan
Varför? För och träffa gamla bekanta samt lära känna nya bekanta.
Klädsel? Smart casual

 

Möteskallelse – ASG Årsmöte 2018

Axels och Stinas Gamyler sammankallas härmed till årsmötet tisdagen den 24 april 2018 på Sandvik Mining and Construction Oy. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. Anmälan kan skickas direkt till carlmikael.tag(at)gmail.com t.o.m. 19 april 2018. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt styrelsens förslag till föredragningslistan nedan.

Carl-Mikael Tåg, ordförande

 

Föredragningslista för ASG årsmöte 2018

Plats: Sandvik Mining and Construction Oy, Vahtovägen 19, 20360 Åbo

Tid: Tisdagen den 24 april 2018 kl. 15.15

 

§1 Mötets öppnande

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

§3 Fastställande av föredragningslistan

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två protokolljusterare för mötet

§7 Godkännande av protokollet från årsmötet 2017

§8 Verksamhetsberättelsen 2017

§9 ASG:s och ekonomisk redovisning 2017 samt budget 2018

§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§11 Val av styrelsemedlemmar 2018

§12 Genomgång av verksamhetsplanen 2018

§13 Övriga ärenden

§14 Mötets avslutande