Bli medlem

Genom att bli medlem i Axels och Stinas Gamyler har du en ypperlig chans att upprätthålla kontakten med dina studiekamrater inom Kemistklubben, Datateknologerna, EnTech och Åbo Akademi. Alumniföreningen ger också en bra chans att knyta nya kontakter och bredda ditt nätverk.

Som ASG-medlem kan du delta i alla evenemang som ASG ordnar, såsom Branschkvällen på våren i samband med årsmötet, AIR-seminariet under Kemistklubbens Baalvecka i november samt Multiårskurssitzen som arrangeras vartannat år i samband med Kemiteknikens Alumnidag.

Genom att ansluta dig får du även Kemistklubbens årsberättelse Redox per post samt en inbjudan till den årliga Kemistbaalen. Ifall du vill ordna en årskursträff så hjälper Kemistklubben gärna till med praktiska arrangemang.

En stark högskola har en stark alumniverksamhet. Kom med och bidra till utvecklandet av föreningens verksamhet och ta vara på samarbetet i vårt unika nätverk! Medlemsavgiften är en engångsbetalning på 85 euro.