Kategoriarkiv: Okategoriserade

KTF100

Bästa ASG-medlemmar,

Vi måste tyvärr meddela att KTF100-festligheterna flyttas till ett senare datum pga de rådande omständigheterna med coronavirusepidemin.
Det nya datumet meddelas så fort det blir fastslaget.

ASG årsmöte kallelse

ASG
AXELS OCH STINAS GAMYLER

Axels och Stinas Gamyler sammankallas härmed till årsmötet fredagen den 24 januari 2020 i Auditorium Ringbom, Axelia 2, Åbo Akademi, Biskopsgatan 8, Åbo. Årsmötet hålls i samband med ASINDA. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt styrelsens förslag till föredragningslistan nedan.

Carl-Mikael Tåg, ordförande

Föredragningslista för ASG årsmöte 2020

Plats: Auditorium Ringbom, Axelia 2, Åbo Akademi, Biskopsgatan 8, Åbo
Tid: Fredagen den 24 januari 2020 kl. 16.00 – 16.45

§1 Mötets öppnande

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

§3 Fastställande av föredragningslistan

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två protokolljusterare för mötet

§7 Verksamhetsberättelsen 2019

§8 ASG:s ekonomiska redovisning 2019 samt budget 2020

§9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Val av styrelsemedlemmar 2020

§11Genomgång av verksamhetsplanen 2020

§12 Övriga ärenden

§13 Mötets avslutande

Kommande evenemang och allmän info!

Hej Axlar och Stinor,

Axels Industriråd (AIR), dvs Axels och Stinas Gamylers (ASG) alumnförenings styrelse har haft sitt strategimöte den 2.2.2018. Under strategimötet planerades ASGs verksamhet för året 2018 och detta nyhetsbrev är till för att informera medlemmarna om föreningens evenemang.

Den 24 april besöker vi Sandvik Mining and Construction Oy i Åbo. Efter exkursionen sammankallas ASG till årsmöte med start kl.15.15. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

I höst uppmärksammar Fakulteten för Naturvetenskaper och Teknik (FNT) Åbo Akademis 100-års jubileum genom att ordna en megasitz den 26 oktober. Det blir ett jättestort evenemang där alla naturvetare kommer att delta. Alla institutioner kommer att ha eget dagsprogram och kemitekniken kommer att inleda med lunch. Denna megasitz kommer i år  att ersätta den traditionella Multiårskurssitzen och till sitzen på kvällen är alla ämnen inom FNT inbjudna. Sätt detta datum i kalendern redan nu!

Den 6 november ordnas AIR seminarium under baalveckan och veckan avslutas med Kemistklubbens 95 års jubileumsårsfest den 10 november.

Kom ihåg att märka dessa evenemang i era kalendrar och hoppas att vi ses under året 2018 i sann alumnanda.

ASGs aktiviteter kan även hittas på vår hemsida: asg.abo.fi.

Kemistklubben sköter ASG:s löpande ärenden. Ifall du funderar på något eller annars vill kontakta oss kan du kontakta Kemistklubbens styrelse.

Tel: 02-231 4362

e-post: kk(at)abo.fi