Styrelsen

Axel Industriråd (AIR) är styrelsen för ASG.

Styrelsemedlemmarna 2023:

Mathias Johnson, Ordförande
Johanna Liinamaa, Vice ordförande
Niclas Jern, Informatör
Magdalena Granö, Styrelsemedlem
Tobias Asplund, Styrelsemedlem
Frida Erikson, Styrelsemedlem
Marcus Alanen, Styrelsemedlem
Päivi Soinio, Datateknologernas Kurator
Patrik Henelius, Dekanus – FNT
Leena Hupa, Kemistklubbens President
Zacharias Aarnio, Kemistklubbens Kurator
Tobia Ritola, Kemistklubbens studentrepresentant
Ben Hägglund, Datateknologernas ordförande