Styrelsen

Axel Industriråd (AIR) är styrelsen för ASG.

Styrelsemedlemmarna 2020:

Martin Evers, Ordförande
Annika Nylander, Skattmästare/TFiF-representant
Nina Berg, Vasa-medlem
Paulina Kaivo-oja, Vasa-medlem
Tor Stendahl, Styrelsemedlem
Mathias Johnson, Styrelsemedlem
Christoffer Lindqvist, Styrelsemedlem
Marcus Alanen, Styrelsemedlem
Mikael Tåg, Styrelsemedlem
Eva von Haartman, ÅA-representant
Mari Nurmi, ÅA-representan
Patrik Henelius, Dekanus – FNT
Leena Hupa, Kemistklubbens President
Zacharias Aarnio, Kemistklubbens kurator, (Stipendier)
Lukas Akantu, Kemistklubbens ordförande, Sekreterare
Ronja Koskinen, Kemistklubbens näringslivsansvarig, Verksamhetsledare (ASG medl.register)
Robert Kantero, Datateknologernas ordförande, Verksamhetsledare (hemsidan)
Ilona Kairinen, Kemistklubbens ekonomiser, ASG ekonomiser
William Nyström, Entech-representant