Styrelsen

Axel Industriråd (AIR) är styrelsen för ASG.

Styrelsemedlemmarna 2021:

Tor Stendahl, Ordförande
Eva von Haartman, Vice ordförande
Annika Nylander, Skattmästare/TFiF-representant
Paulina Kaivo-oja, Vasa-medlem
Tommy Ranta, Styrelsemedlem
Mathias Johnson, Styrelsemedlem
Marcus Alanen, Styrelsemedlem
Mikael Tåg, Styrelsemedlem
Patrik Henelius, Dekanus – FNT
Leena Hupa, Kemistklubbens President
Zacharias Aarnio, Kemistklubbens kurator, (Stipendier)
Robin Enestam, Kemistklubbens studentrepresentant, Verksamhetsledare (ASG medl.register)
Janina Heikkala, Datateknologernas ordförande, Verksamhetsledare (hemsidan)
Johan Ekman, Entech-representant