Vad är ASG?

Axels och Stinas Gamyler (ASG) är Alumniföreningen för diplomingenjörer samt magistrar inom Kemi från Åbo Akademi. Vi värnar om kontakten mellan universitet och näringslivet samt mellan studerande och alumner. Det är livlinan för ett lyckat samspel, som gagnar hela samhällets utveckling.

Till ASG:s viktigaste uppgifter hör att utveckla kontakten och samarbetet mellan utexaminerade, Kemistklubben, Datateknologerna, EnTech samt Institutionen för Kemiteknik vid Åbo Akademi. Samarbetet med Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) är ett viktigt stöde till ASG:s verksamhet. ASG har idag över 200 medlemmar.

Studieminnen har väckts till liv då många årskurser ordnat sina sammankomster i vår kära klubblokal. Därtill har vi flera årliga evenemang där Gamylerna kan träffas, bland annat ASG:s årsmöte med Branschkväll i mars samt AIR-seminariet under Baalveckan i november. Alumnidagen med Multiårskurssitzen ordnas vartannat år på hösten.

ASG:s medlemsavgift är 85 euro för ständigt medlemskap. Kom med och utveckla vår verksamhet vidare tillsammans med oss! ASG erbjuder ett brett nätverk där man har skoj tillsammans!

ASG:s styrelse består av AIR (Axels Industriråd) som är sammansatt av industri- och studentrepresentanter.

Styrelsen
Stadgar
Registerbeskrivning