Styrelsen

Axel Industriråd (AIR) är styrelsen för ASG.

Styrelsemedlemmarna 2018:

Carl-Mikael Tåg, Ordförande
Ulla Leveelahti, Viceordförande
Britta Sunde, Skattmästare
Nina Berg, Vasa-medlem
Charlotta Risku, Vasa-medlem
Patrik Rehn, Styrelsemedlem
Pekka Sarpila, Styrelsemedlem
Antti Ivaska, Styrelsemedlem
Otto Långvik, ÅA-representant
Mari Nurmi, ÅA-representan
Tapio Salmi, Dekanus – FNT
Johan Bobacka, Kemistklubbens President
Lars Gestranius, Kemistklubbens kurator, (Stipendier)
Oskari Lehtinen, Kemistklubbens ordförande, Sekreterare
Ida Nordell, Kemistklubbens viceordförande, Verksamhetsledare (ASG medl.register)
Otto Söderholm, Datateknologernas ordförande, Verksamhetsledare (hemsidan)
Ebba Malm, Kemistklubbens ekonomiser, ASG ekonomiser