Styrelsen

Axel Industriråd (AIR) är styrelsen för ASG.

Styrelsemedlemmarna 2019:

Carl-Mikael Tåg, Ordförande
Ulla Leveelahti, Styrelsemedlem
Britta Sunde, Skattmästare/TFiF-representant
Nina Berg, Vasa-medlem
Paulina Kaivo-oja, Vasa-medlem
Patrik Rehn, Styrelsemedlem
Christoffer Lindqvist, Styrelsemedlem
Martin Evers, Viceordförande
Eva von Haartman, ÅA-representant
Mari Nurmi, ÅA-representan
Patrik Henelius, Dekanus – FNT
Lena Hupa, Kemistklubbens President
Lars Gestranius, Kemistklubbens kurator, (Stipendier)
Ida Nordell, Kemistklubbens ordförande, Sekreterare
Sara Hagman, Kemistklubbens näringslivsansvarig, Verksamhetsledare (ASG medl.register)
Daniel Nordström, Datateknologernas ordförande, Verksamhetsledare (hemsidan)
Emil Högnabba, Kemistklubbens ekonomiser, ASG ekonomiser