Styrelsen

Axel Industriråd (AIR) är styrelsen för ASG.

Styrelsemedlemmarna 2017:

Carl-Mikael Tåg (2010)
Ulla Leveelahti (2013)
Patrik Rehn (2013)
Pekka Sarpila (2011)
Britta Sunde (2010)
Nina Berg (2017)
Otto Långvik (2013)
Lars Gestranius (2015)
Antti Ivaska  (2014)
Charlotta Risku (2013)
Mari Nurmi (2017)
Johan Bobacka (2016)
Tapio Salmi (2015)
Martin Ekman (2016)
André Båssar (2017)
Otto Söderholm(2017)
Sebastian Franz (2017)