Möteskallelse – ASG Årsmöte 2018

Axels och Stinas Gamyler sammankallas härmed till årsmötet tisdagen den 24 april 2018 på Sandvik Mining and Construction Oy. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. Anmälan kan skickas direkt till carlmikael.tag(at)gmail.com t.o.m. 19 april 2018. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt styrelsens förslag till föredragningslistan nedan.

Carl-Mikael Tåg, ordförande

 

Föredragningslista för ASG årsmöte 2018

Plats: Sandvik Mining and Construction Oy, Vahtovägen 19, 20360 Åbo

Tid: Tisdagen den 24 april 2018 kl. 15.15

 

§1 Mötets öppnande

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

§3 Fastställande av föredragningslistan

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två protokolljusterare för mötet

§7 Godkännande av protokollet från årsmötet 2017

§8 Verksamhetsberättelsen 2017

§9 ASG:s och ekonomisk redovisning 2017 samt budget 2018

§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§11 Val av styrelsemedlemmar 2018

§12 Genomgång av verksamhetsplanen 2018

§13 Övriga ärenden

§14 Mötets avslutande

Kommande evenemang och allmän info!

Hej Axlar och Stinor,

Axels Industriråd (AIR), dvs Axels och Stinas Gamylers (ASG) alumnförenings styrelse har haft sitt strategimöte den 2.2.2018. Under strategimötet planerades ASGs verksamhet för året 2018 och detta nyhetsbrev är till för att informera medlemmarna om föreningens evenemang.

Den 24 april besöker vi Sandvik Mining and Construction Oy i Åbo. Efter exkursionen sammankallas ASG till årsmöte med start kl.15.15. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

I höst uppmärksammar Fakulteten för Naturvetenskaper och Teknik (FNT) Åbo Akademis 100-års jubileum genom att ordna en megasitz den 26 oktober. Det blir ett jättestort evenemang där alla naturvetare kommer att delta. Alla institutioner kommer att ha eget dagsprogram och kemitekniken kommer att inleda med lunch. Denna megasitz kommer i år  att ersätta den traditionella Multiårskurssitzen och till sitzen på kvällen är alla ämnen inom FNT inbjudna. Sätt detta datum i kalendern redan nu!

Den 6 november ordnas ASG seminarium (tidigare känt som AIR seminarium) under baalveckan och veckan avslutas med Kemistklubbens 95 års jubileumsårsfest den 10 november.

Kom ihåg att märka dessa evenemang i era kalendrar och hoppas att vi ses under året 2018 i sann alumnanda.

ASGs aktiviteter kan även hittas på vår hemsida: asg.abo.fi.

Kemistklubben sköter ASG:s löpande ärenden. Ifall du funderar på något eller annars vill kontakta oss kan du kontakta Kemistklubbens styrelse.

Tel: 02-231 4362

e-post: kk(at)abo.fi

AIR Seminarium 7.11.2017

Vägval i arbetskarriären – vart tog vägen vägen?

Hjärtligt välkommen på paneldebatt kring temat Vägval i karriären!

Programmet börjar 7.11.2017 kl. 15.30 i Axelia II, auditorium Salin, Biskopsgatan 8, Åbo. Anmälningen sker på ”BoKKen” i Axelia och sista anmälningsdagen är 1.11.2017. Utexaminerade, anmäl gärna till kk(at)abo.fi ifall ni deltar!

Noggrannare information om programmet hittas här: https://www.tfif.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=6C3F12CA363AD7E7E2532B2434275F96

Välkommen!

Redox 69

Redox 69 har blivit utskickad, och ifall du som ASG-medlem blivit utan ett exemplar kan du kontakta kk@abo.fi och kontrollera din address i vårt register.

Trevlig sommar åt alla ASG:are!

Alumnidag och Multiårskurssitz 21.10.2016 Anmälan

Anmälningen till Alumnidagen och Multiårskurssitzen är nu uppe på sidan https://kemistklubben.abo.fi/alumnidag/

För sitzen finns dessutom ett Facebook-evenemang på sidan:
https://www.facebook.com/events/1354411657905931/

Här hittar ni Facebook-evenemanget för alumnidagen:
https://www.facebook.com/events/1325311777482458/

Detta vill ni inte missa så se till att anmäla er i god tid! 🙂

Deadline för anmälan är 2.10.2016 kl. 12:00